MEGAHRY Zdroj

MEGAHRY ZDROJ DOKUMENTÁCIA

 

Môžete si načítať naše hry a pridať ich do katalógu vašich stránok!

 

 

 

Ak chcete zobraziť informačný kanál hry (formát JSON), použite tento koncový bod:

 

http://megahry.sk/gamefeed

 

V predvolenom nastavení je na želanie uvedené iba 100 hier, môžete načítať všetky hry jednoduchým pridaním parametra štartu a obmedzenia do koncového bodu:

 

http://megahry.sk/gamefeed/start=200&limit=40

 

Vyššie uvedený príklad vynechá prvých 200 hier a zobrazí zvyšok, ale obmedzený na 40 položiek

 

 

Ak je limitný parameter väčší ako 100, zdroj bude stále zobrazovať 100

 

Zobrazí sa chybové hlásenie "error" o chybe